Discuz!NT|BBS|论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

不锈钢的有关实用知识 [复制链接]查看:4641回复:1

1#
                

                                                                                                                                                                                                 一、不锈钢热轧钢板

    不锈钢热轧钢板是用热轧工艺生产的不锈钢钢板。厚度不大于3mm的为薄板,厚度大于3mm的为厚板用于化工、石油、机械、船舶等行业制造耐蚀零件、容器和设备。其分类和牌号如下:

    1.奥氏体型钢

    (1)1Cr17Mn6Ni15N;(2)1Cr18Mn8Ni5N;(3)1Cr18Ni9;(4)1Cr18Ni9Si3;(5)0Cr18Ni9;

    (6)00Cr19Ni10;(7)0Cr19Ni9N;(8)0Cr19Ni10NbN;(9)00Cr18Ni10N;(10)1Cr18Ni12;

    (11) 0Cr23Ni13;(12)0Cr25Ni20;(13) 0Cr17Ni12Mo2;(14) 00Cr17Ni14Mo2;

    (15) 0Cr17Ni12Mo2N;(16) 00Cr17Ni13Mo2N;(17) 1Cr18Ni12Mo2Ti;(18) 0Cr18Ni12Mo2Ti;

    (19) 1Cr18Ni12Mo3Ti;(20) 0Cr18Ni12Mo3Ti;(21) 0Cr18Ni12Mo2Cu2;

    (22) 00Cr18Ni14Mo2Cu2;(23) 0Cr19Ni13Mo3;(24) 00Cr19Ni13Mo3;(25) 0Cr18Ni16Mo5;

    (26) 1Cr18Ni9Ti;(27) 0Cr18Ni10Ti;(28) 0Cr18Ni11Nb;(29) 0Cr18Ni13Si4

    2.奥氏体——铁素体型钢

    (30)0Cr26Ni5Mo2;(31)00Cr18Ni5Mo3Si2;

    3.铁素体型钢

    (32)0Cr13Al;(33) 00Cr12;(34)1Cr15;(35)1Cr17;(36)1Cr17Mo;(37)00Cr17Mo;

    (38)00Cr18Mo2;(39)00Cr30Mo2;(40)00Cr27Mo

    4.马氏体型钢

    (41)1Cr12;(42)0Cr13;(43);1Cr13;(44)2Cr13;(45)3Cr13;(46)4Cr13;

    (47)3Cr16;(48)7Cr17

    5.沉淀硬化型钢

    (49)0Cr17Ni7Al

    二、不锈钢冷轧钢板

    不锈钢冷轧钢板是用冷轧工艺生产的不锈钢钢板,厚度不大于3mm的为薄板, 厚度大于3mm的为厚板。用于制作耐腐蚀部件,石油、化工的管道、容器、医疗器械、船舶设备等,其分类和牌号如下:

    1.奥氏体型钢

    除与热轧部分相同外(29种),还有:(1)2Cr13Mn9Ni4(2)1Cr17Ni7(3) 1Cr17Ni8
                                                                                          

                              
  •                         
  • 1
  •                             
  • 2
  •                                
  •           
分享 转发
TOP
2#
TOP
发新话题 回复该主题